Bokföring

Vi tar hand om ert företags dagliga transaktioner i ert valda redovisningsprogram. Baltic Assist upprätthåller kundens böcker och register i enlighet med God Redovisningssed (GAAP) och lokala regler och föreskrifter.

Rapportering

Vi hjälper företag att ta fram bokslut och ledningsrapporter. Baltic Assist samarbetar även med externa revisorer som erbjuder hjälp, och svarar på förfrågningar från kreditinstitut och lokala skattemyndigheter (Skatteverket).

Lönehantering

Beräkning av nettolöner vilket inkluderar löner, bonusar, ersättningar m.m. Baltic Assist kan ta hand om betalning av arbetsgivaravgifter och anställningsskatt och ger lönebesked till de anställda, inklusive årsrapporter.

Betalningar

Vi kan förbereda betalningar via ditt företags bankplattform för vidare godkännande och utförande. Våra tjänster omfattar hantering av bankkonton och betalningar för bankkonton samt att ta hand om bankavstämningar.

 

Att vara kundfokuserade och leverera redovisningstjänster av hög kvalitet är kärnan i det vi gör.

 

%

Finans är den affärsprocess som oftast outsourcas i Danmark, och står för 35% av den totala affärsprocessoutsourcingen i Danmark.

Strategiska anledningar för danska företag att outsourca finans och redovisning:

  • Minska kostnader 82%
  • Tillgång till kunskap och resurser 50%
  • Förbättra processer och standardisering 32%
  • Kunna fokusera på kärnkompetenser 16%
  • Öka flexibiliteten 11%

 

Varför välja Baltic Assist?

 

Du kommer att ha en kontaktpunkt för att kommunicera om alla dina redovisningsfrågor.

Vi svarar alltid direkt på dina frågor.

Du kan tryggt lämna över din redovisning till Baltic Assist, vars team leds av erfarna proffs.

Vi är bara 1 timme bort, sett både till tidszon och flyg. Vi kan alltid resa till kunden om vår fysiska närvaro krävs.

Vi är belägna i Litauen, och kan erbjuda det bästa priset på den svenska marknaden.

En av grundarna av företaget är före-detta VD:n för EY, Per Møller.

Boka en gratis konsultation