Tjänster för betalningshantering

Tjänsten för leverantörsskulder och kundfordringar är en värdefull och viktig tillgång för många företag. Vårt team av ekonomiexperter ser till att inga misstag begås i samband med behandlingen av räkningar och deadlines.

Tjänsterna för leverantörsskulder omfattar:

  • Fakturahantering – vi ser till att alla fakturor, frågor och uppgifter mellan dig och kunden tas om hand och hanteras i tid.
  • Rapportering – vi försäkrar att alla finansiella rapporter genereras månadsvis, kvartalsvis och årligen. Baserat på förfrågan.
  • Registrering – vi säkrar alla register över tidigare transaktioner, fakturor, löner och andra ekonomiska uppgifter.

Tjänsterna för kundfordringar omfattar:

  •  Uppföljning av gäldenärer – vi tar hand om konton och uppmanar till betalning av förfallna skulder. Vi ordnar alla dokument som behövs för att fastställa och posta fakturor och debetnotor.
  • Bankärenden – vi tar hand om kundutdrag, räkningar och fakturor och stämmer av utgifterna mot era poster.
  • Rapportering – vi ser till att rapporter genereras månadsvis, kvartalsvis och årligen. De innefattar alla tidigare mottagna betalningar, tillsammans med beskrivningar och belopp.
Drivs av
Prissättning
Team of Accountants
35 € / timme
Från 210 € / månad
  • Minst 6 timmar / månad
  • Inga extra kostnader
Stora företag
Har du ett stort projekt?
Berätta mer
Skicka förfrågan
Schemalägg gratis konsultation
Inom 24 timmar kommer vår representant att kontakta dig för att diskutera dina affärsbehov och möjligheter till partnerskap!