Utarbetande av bokslut

Noggranna bokslut och rapporter spelar en viktig roll när man vill utvärdera företagets hälsa. Uttalanden och rapporter kan identifiera både hot och möjligheter för ett företags tillväxt. Vi skapar 100% korrekta rapporter och levererar insikter om möjligheter och hot mot företagets ekonomi.

Vi ser vår roll i dina finansiella rapporteringsprocesser som en möjlighet att ge dig produktiva lösningar för att maximera din lönsamhet och effektivitet.

Organiserade och automatiserade ekonomiska register säkerställer att din dagliga verksamhet hålls effektiv och felfri.

Vi utför följande tjänster löpande:

  • Redovisning (månadsvis/kvartalsvis/årsvis);
  • Inrättande av ett redovisningssystem för nya företag;
  • Förberedelser för årets slut samt månads- och kvartalsrapporter;
  • Grundlig granskning och analys av bokföringsprocessen;
  • Justera och avsluta alla poster;
  • Analys av bokslut och prognoser.
Drivs av
Prissättning
Team of Accountants
35 € / timme
Från 210 € / månad
  • Minst 6 timmar / månad
  • Inga extra kostnader
Stora företag
Har du ett stort projekt?
Berätta mer
Skicka förfrågan
Schemalägg gratis konsultation
Inom 24 timmar kommer vår representant att kontakta dig för att diskutera dina affärsbehov och möjligheter till partnerskap!