Karriär

Välkommen till Baltic Assists community. Vill du bli en del av oss?
Vi är det första företaget i Litauen som uteslutande fokuserar på att skapa jobbtillfällen på distans.
FLEXIBILITET
Vi låter våra medarbetare utveckla sin arbetsplats på det sätt som passar dem bäst. Du kan enkelt kombinera kontorsarbete med hemarbete. Eller till och med arbeta någonstans långt, långt borta medan du ligger på stranden.
PERSONLIG UTVECKLING
Baltic Assist investerar mycket i din personliga utveckling. Vi skickar dig till konferenser och ordnar kompetensinriktad, individuell utbildning - vi gör allt för att du ska kunna övervinna alla hinder och hantera alla utmaningar som kan dyka upp i ditt arbete.
SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Vi bygger en ansvarsfull och progressiv organisation där alla har en röst, och där dina behov av en lämplig arbetsmiljö tillgodoses. Om någon kämpar eller har fullt upp är nästa man eller kvinna redo att täcka upp och hjälpa till.
GEMENSKAP
Sociala sammankomster, arbetsmiljöarbete och mycket annat sker bakom Baltic Assists dörrar. Vi är en stor familj som hjälper varandra när det behoven uppstår, och delar med oss av råd och vägledning. Du kommer aldrig att känna dig hjälplös eller lämnas ensam med återkommande problem.