Fallstudier

Fallstudie – SolarCamp ApS

SolarCamp

Optimera ekonomin och driva på tillväxt

Översikt

Här på Baltic Assist drivs vi av möjligheterna att hjälpa våra kunder att förbättra sin dagliga verksamhet och göra dem mer effektiva.

2020 började vi arbeta med SolarCamp ApS, som specialiserat sig på att utveckla och sälja solcellsdriven hushållselektronik uttryckligen designad för nordiska förhållanden.

Företaget utmärker sig genom att erbjuda solcellslampor, ljusslingor, fontäner och laddare optimerade för vinterbruk och byggda för att klara utmaningarna med fuktiga och kalla förhållanden. Med ett litet internt team på endast fyra anställda förlitar sig SolarCamp ApS på outsourcing för olika funktioner, inklusive lagerhållning och marknadsföring.

Våra tjänster, särskilt inom redovisningsområdet, har visat sig vara avgörande för att låta SolarCamp ApS upprätthålla operativ effektivitet och fokusera på sin kärnkompetens att leverera högkvalitativa solprodukter skräddarsydda för nordiska klimat.


Utmaningar

SolarCamp ApS stötte på en stor utmaning när de inledde samarbetet med Baltic Assist, till följd av olösta problem som lämnats av tidigare revisorer.

Företaget befann sig i en komplex ekonomisk situation som krävde omedelbar uppmärksamhet. Det primära målet var att åtgärda och effektivisera befintliga redovisningsskillnader och skapa en robust finansiell grund.

Utöver omedelbar oro strävade SolarCamp ApS efter att implementera transparenta och effektiva redovisningsmetoder för att förhindra framtida komplikationer. Utmaningen omfattade behovet av att effektivisera finansiella processer, säkerställa noggrannhet, efterlevnad och övergripande finansiell stabilitet.

Samarbetet med vårt team på Baltic Assist spelade en avgörande roll för att ta itu med dessa utmaningar då SolarCamp ApS försökte organisera sina finansiella register och implementera metoder som skulle säkerställa finansiell integritet i framtiden.


Lösningar

Vårt samarbete med SolarCamp ApS startade i september 2020.

Som svar på de komplexa finansiella utmaningar som SolarCamp ApS står inför, tillhandahöll vi en omfattande uppsättning tjänster, avsatt 40-50 timmar per månad, utformade för att effektivisera och stärka företagets redovisningspraxis.

Arbetsuppgifterna som utfördes av vårt team var:

  • Redovisning av kontanter/banktransaktioner.
  • Redovisning av inköpsfakturor.
  • Redovisning av försäljningstransaktioner (via webbutiksförsäljningsplattformar)
  • Beräkning och utförande av löner på månadsbasis
  • Momsberäkning och avstämning & momsredovisning förberedelse och arkivering till skattemyndigheter (danska, svenska, OSS)
  • Avstämning av alla saldon på månadsbasis
  • Upprättande av årsbokslut & Arkivering av årsbokslut till myndigheter
  • Uppskattning av CIT (företagsinkomstskatt) & inlämnande av CIT (företagsinkomstskatt) till myndigheter
  • Avstämning av leverantörsskulder/fordringar

"Jag blev positivt överraskad över hur väl Baltic Assist känner till de danska skattesystemen."

– Jakob Kraujelis Vad – VD och medgrundare på SolarCamp ApS

Implementeringen av våra tjänster präglades av en positiv upplevelse, där kunden betonade teamets skickliga anpassning till de danska systemens krångligheter. Samtidigt som SolarCamp ApS erkände vissa utmaningar relaterade till den svenska kontexten, uttryckte SolarCamp ApS övergripande tillfredsställelse med snabba svar, tillgänglighet och professionalism. Kunden lyfte specifikt fram det grundliga tillvägagångssättet i varje aspekt av de tillhandahållna tjänsterna.


Resultat

På frågan om de positiva förändringar som observerats i deras arbete efter samarbetet med Baltic Assist, lyfte SolarCamp ApS fram korrekt hantering av ekonomi. Tidigare beskrevs ekonomistyrningen som att den sköttes "halvkorrekt" med många kreativa lösningar. Vårt engagemang gav ett professionellt och korrekt förhållningssätt till de finansiella processerna, vilket gav en känsla av kontroll och korrekthet.

“Baltic Assist-teamet svarar snabbt och är lätta att nå. De är trevliga, professionella och noggranna i allt de gör.”

– Jakob Kraujelis Vad – VD och medgrundare på SolarCamp ApS

Vi förenklade kommunikationen avsevärt för SolarCamp ApS, vilket visar ett stort engagemang. Även om det primära fokuset inte enbart låg på kostnadsbesparingar, visade samarbetet en möjlighet att mildra en årlig förlust på över 10,000 XNUMX euro relaterad till växelkurser.

Sedan vårt samarbete startade har SolarCamp ApS upplevt en betydande tillväxt, med intäkter som skjutit i höjden 1.5 gånger 2022 jämfört med 2020. Företaget har också framgångsrikt vågat sig in på den tyska marknaden och breddat sin räckvidd och marknadsnärvaro.