Förvandla utmaningar till möjligheter med expertvägledning

Vi omformar framtiden för resurser och rådgivning. Genom att skapa rätt kopplingar från analytiker till expert hjälper vi ambitiösa företag och människor att skapa meningsfull tillväxt – för en dag, en månad, ett år eller för alltid.

Anställ dina egna dedikerade konsultspecialister

Vi erbjuder professionella konsulttjänster som hjälper organisationer att förbättra sin prestation, effektivitet och övergripande framgång. Det innebär att ge expertråd och vägledning för att hjälpa företag att övervinna utmaningar, optimera verksamheten och uppnå sina mål.

Branscher

Finans

Konsultverksamhet inom finansbranschen innebär att ge expertråd och vägledning till företag i all finansiell verksamhet inom företaget. Det primära syftet med rådgivning inom finansbranschen är att hjälpa företag att förbättra sina resultat, öka lönsamheten och minska riskerna. Konsulter inom finansbranschen arbetar ofta med ledande befattningshavare och ledningsgrupper för att ge strategisk rådgivning i olika frågor, såsom fusioner och förvärv, riskhantering, efterlevnad, regulatoriska frågor, finansiell teknologi och digital transformation. Konsultverksamhet inom finansbranschen innebär också att genomföra marknadsundersökningar, analysera finansiella data och identifiera möjligheter för tillväxt och expansion.

Välj Baltic Assist för förstklassiga konsulttjänster.

Teknologi

Konsultspecialister inom teknikbranschen arbetar med företag som behöver råd om teknisk verksamhet inom företaget. Det primära målet med konsulttjänster inom teknikindustrin är att hjälpa dessa företag att förbättra sina prestationer, öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål. Den ger vägledning i framväxande teknologier, såsom artificiell intelligens, maskininlärning, blockchain och Internet of Things (IoT). Konsulter kan också hjälpa till med implementeringen av ny teknik, såsom molnberäkning och DevOps-praxis, för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

Välj Baltic Assist för förstklassiga konsulttjänster.

Utbildning

Utbildningsrådgivning innebär att tillhandahålla expertråd och vägledning till utbildningsinstitutioner och organisationer, inklusive grundskolor, högskolor, universitet och utbildningsteknikföretag. Det primära målet med rådgivning inom utbildningsbranschen är att hjälpa dessa organisationer att förbättra sina prestationer, öka studentresultat och uppnå sina utbildningsmål. Konsulter inom utbildningsbranschen samarbetar med skoladministratörer, lärare och andra pedagoger för att ge strategiska råd i olika frågor, såsom läroplansdesign, undervisningsmetoder, lärarutbildning och utveckling, studentbedömning och integration av utbildningsteknologi.

Välj Baltic Assist för förstklassiga konsulttjänster.

Sjukvård

Rådgivning inom hälso- och sjukvårdsbranschen innebär att tillhandahålla expertråd och vägledning till vårdorganisationer, inklusive sjukhus, kliniker, försäkringsbolag, läkemedelsföretag och andra vårdgivare. Konsulter inom hälso- och sjukvårdsbranschen samarbetar med vårdchefer och ledningsgrupper för att ge strategisk rådgivning i olika frågor, såsom leverans av sjukvård, vårdledning, sjukvårdsfinansiering, sjukvårdsteknik och efterlevnad av regelverk inom sjukvården. De ger också vägledning om framväxande hälsotrender, såsom telemedicin, folkhälsohantering och värdebaserad vård.

Välj Baltic Assist för förstklassiga konsulttjänster.

Detaljhandeln

Det primära målet med konsultverksamhet inom detaljhandeln är att hjälpa dessa företag att förbättra sina resultat, öka intäkterna och uppnå sina affärsmål. Det handlar mycket om att genomföra marknadsundersökningar, analysera data och identifiera möjligheter för tillväxt och expansion. Konsulter kan också hjälpa till med att implementera ny detaljhandelsteknik, såsom kassasystem, programvara för lagerhantering och CRM-verktyg, för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

Välj Baltic Assist för förstklassiga konsulttjänster.

B2B

Nyckelkonceptet för B2B-konsultverksamhet är att ge vägledning om framväxande B2B-trender, såsom kontobaserad marknadsföring, datadrivet beslutsfattande och digital transformation. B2B branschrådgivning innebär också att genomföra marknadsundersökningar, analysera data och identifiera möjligheter för tillväxt och expansion. Konsulter kan också hjälpa till med implementering av nya teknologier och processer, såsom automation och analys, för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

Välj Baltic Assist för förstklassiga konsulttjänster.

rådgivande prissättning

Lyft din affärsframgång tillsammans genom dedikerade experter och teknik!

Vi jämförde vår lösning med andra

Arbetet hopar sig? Låt oss ta kontakt så hjälper vi dig att hitta en kostnadseffektiv anställningslösning.

  • Börjar jobba
  • Byte
  • rekryteringar
  • Extrakostnader
Interna konsulter
  • Anställnings- och utbildningsprocesser kan ta några månader.
  • Starta om hela anställningsprocessen. Extra några månader av rekrytering.
  • Kostar mycket tid och resurser.
  • Utbildning, kontorslokaler, tillägg m.m.
Baltic Assist konsult
  • Vi hittar din egen medarbetare i
    3-6 veckor.
  • 1 samtal och anställd ersatt, eller teamet utökats.
  • Vi tar hand om hela HR- och rekryteringsprocesserna.
  • Inga ytterligare eller dolda avgifter.
Konsultföretag
  • 1 - 2 veckor tills anställd granskad och anställd.
  • Hög omsättningshastighet, lågt engagemang för företaget.
  • Kräver mycket engagemang för att projektet ska lyckas.
  • Extra hyravgifter. 5-20% högre kostnader.

4 enkla steg för att få en dedikerad konsult

1. Gratis konsultation

Skicka oss en förfrågan så kontaktar vi dig inom 24 timmar för att diskutera dina affärsbehov.

2. Kom överens om processen

Vi kommer överens om exakt leverans, processbeskrivning och deadlines.

3. Bevilja åtkomst

Konsultteamet får tillgång till bokföring och andra relaterade system för att utföra uppdraget.

4. Gå live!

Din revisor är redo att börja. Allt du behöver göra nu är att tillhandahålla dokumentation som är nödvändig för att utföra uppgiften.

Introduktionssamtal

Boka in en snabb konsultation