HR-konsulttjänster
stjärnrecension

HR-konsulter erbjuder en rad tjänster för att förbättra företagens personalhantering, inklusive rekrytering, resultatstyrning, ersättning och förmåner, utbildning och utveckling av personalrelationer samt HR-analys. De tillhandahåller specialiserad expertis och strategisk vägledning för att anpassa HR-praxis med affärsmål, driva medarbetarnas engagemang och produktivitet, säkerställa efterlevnad och förbättra organisationens prestanda.

HR-konsulter kan också ge strategisk vägledning och stöd för att hjälpa företag att anpassa sina HR-praxis till deras affärsmål och mål. Genom att samarbeta med en erfaren HR-konsult kan företag få tillgång till specialiserad expertis, förbättra sina HR-processer och resultat och i slutändan uppnå större framgång och tillväxt.

Gemensamma fokusområden

Rekrytering

Sourcing, screening och anställning av kandidater.

Onboarding/offboarding

Hjälp företag att effektivisera processen för att integrera nya medarbetare i organisationen och hantera övergången av avgående anställda.

kompensation

Analysera och benchmarka ersättnings- och förmånspaket, designa nya planer

Immigrationstjänster

Hjälpa företag med att navigera i komplexiteten i immigrationslagar och regler för att underlätta anställning och behålla utländska talanger.

Anställda relationer

Utveckla och upprätthålla policyer och procedurer, ta itu med anställdas bekymmer och klagomål och säkerställa efterlevnad av anställningslagar.

Lärande och utveckling

Identifiera kompetensluckor och utforma utbildningsprogram för att hjälpa anställda att utveckla och växa sina karriärer.

rådgivande prissättning

Släpp loss potential genom expertrådgivning

Vägledande förträfflighet, driva framgång: Din betrodda partner inom virtuella konsulttjänster.

Fyrstegskonsultansats

1. Situationsanalys

Kritiskt bedöma de interna och externa frågorna kring en organisation som genomförs på grund av ett nytt projekt eller uppdrag.

2. Hypotes

Att söka ett hypotesdrivet förhållningssätt till frågan och försöka övervinna den samtidigt som man fokuserar på det bästa antagandet.

3. Utförande

Strategisk implementering använd en designstrategi och företagsmodeller för att bygga en arbetsstyrka som är kompatibel med planen.

4. Verifiering

Verifiering av nödvändiga åtgärdssteg som formulerats av teamet för att slutföra rätt tillvägagångssätt.

Vanliga frågor och svar

Vad är HR-konsulttjänster?

HR-konsulttjänster ger professionell rådgivning och stöd för att hjälpa företag hantera mänskliga resurser-relaterade utmaningar och förbättra HR-praxis.

Hur kan HR-konsulttjänster gynna mitt företag?

HR-rådgivning kan förbättra HR-processer, öka medarbetarnas engagemang, säkerställa efterlevnad och stödja strategisk personalplanering, vilket leder till bättre övergripande affärsresultat.

Vad gör en HR-konsult?

En HR-konsult utvärderar HR-policyer, -procedurer och -praxis och ger rekommendationer för att hantera HR-frågor och förbättra den övergripande personalhanteringen.

Hur mycket kostar det att anlita en HR-konsult?

Kostnaderna varierar beroende på erfarenhet och projektkomplexitet. HR-konsultarvoden kan variera från 100€ till 300€ per timme eller involvera projektbaserade arvoden.

Läs mer om Konsulttjänster

Introduktionssamtal

Boka in en snabb konsultation