HR konsulter

HR-konsulter erbjuder en rad olika tjänster för att förbättra företagens personalhantering, inklusive rekrytering, prestationsstyrning, kompensation och förmåner, utbildning och utveckling av personalrelationer samt HR-analyser. De tillhandahåller specialiserad expertis och strategisk vägledning för att anpassa HR-praxis till affärsmålen, främja medarbetarnas engagemang och produktivitet, säkerställa efterlevnad och förbättra organisationens prestanda.
HR-konsulter kan också ge strategisk vägledning och stöd för att hjälpa företag att anpassa sina HR-praktiker till sina affärsmål. Genom att samarbeta med en erfaren HR-konsult kan företag få tillgång till specialiserad expertis, förbättra sina HR-processer och resultat och i slutändan uppnå större framgång och tillväxt.

               
Gemensamma fokusområden
Sökning, urval och anställning av kandidater.
Help companies streamline the process of integrating new employees into the organization and managing the transition of departing employees.
Analysera och jämföra kompensation och förmåner, Utformning av nya planer.
Hjälper företag med att navigera i de komplexa invandringslagarna och -bestämmelserna för att underlätta anställning och bibehållande av utländska talanger.
Utarbeta och tillämpa riktlinjer och förfaranden, ta itu med problem och klagomål från anställda och se till att arbetslagstiftningen följs.
Identifiera kompetensbrister och utforma utbildningsprogram för att hjälpa de anställda att utvecklas och växa i sin karriär.
Få en lösning för ditt projekt!
Låt oss prata!
Konsulttjänster i fyra steg
Analys av situationen
Kritisk bedömning av de interna och externa frågor som omger en organisation och som uppstår på grund av ett nytt projekt eller en ny uppgift.
Hypotes
Sök ett hypotesbaserat tillvägagångssätt för att lösa problemet och försök att lösa det genom att fokusera på det bästa antagandet.
Genomförande
Strategiskt genomförande med hjälp av en designstrategi och företagsmodeller för att bygga upp en personalstyrka som är förenlig med planen.
Verifiering
Verifiering av nödvändiga åtgärder som forumulerats av teamet för att slutföra det korrekta tillvägagångssättet.