Konsulter för IT risker

Våra IT-riskkonsulter arbetar med företag för att förstå deras IT-system, policyer och rutiner, som
samt vilka risker de står inför genom cyberattacker, dataintrång och andra IT-relaterade hot. Vi använder en mängd olika verktyg och tekniker för att analysera och utvärdera riskerna i samband med dessa hot, och vi samarbetar med företag för att utveckla anpassade strategier för att hantera dessa risker.
Detta kan inbegripa identifiering av potentiella säkerhetssårbarheter, bedömning av IT-relaterade riskers inverkan på affärsverksamheten, och utveckla strategier för att minska dessa risker.

Gemensamma fokusområden
Bedöma och minska risken för cyberattacker, inklusive nätfiske, skadlig kod och andra typer av hot.
Säkerställa att företag följer relevanta regler och standarder, t.ex. GDPR eller HIPAA.
Hjälper företag att förbereda sig för och återhämta sig från IT-relaterade katastrofer, t.ex. dataintrång eller naturkatastrofer.
Säkerställa att IT-system och IT-processer är anpassade till affärsmålen och förvaltas effektivt.
Konsult på deltid
84 timmar per månad
30 €/timme
  • 2520 € per månad
  • Inga ytterligare kostnader
Konsult på heltid
168 timmar per månad
25 €/timme
  • 4200 € per månad
  • Inga ytterligare kostnader
Berätta om ditt projekt
Få en offert!
Konsulttjänster i fyra steg
Analys av situationen
Kritisk bedömning av de interna och externa frågor som omger en organisation och som uppstår på grund av ett nytt projekt eller en ny uppgift.
Hypotes
Sök ett hypotesbaserat tillvägagångssätt för att lösa problemet och försök att lösa det genom att fokusera på det bästa antagandet.
Genomförande
Strategiskt genomförande med hjälp av en designstrategi och företagsmodeller för att bygga upp en personalstyrka som är förenlig med planen.
Verifiering
Verifiering av nödvändiga åtgärder som forumulerats av teamet för att slutföra det korrekta tillvägagångssättet.