FinOps konsulttjänster

FinOps Consulting Services är specialiserade på att optimera den finansiella verksamheten genom omfattande konsultation och support. Vår expertis sträcker sig till att hantera finansiellt dataflöde sömlöst över olika källor och olika avdelningar. Vi utnyttjar banbrytande automationslösningar genom ett strategiskt partnerskap med en högteknologisk leverantör av processautomation, vilket säkerställer kostnadseffektiva och effektiva automationstjänster.

Vi kombinerar kostnadssynlighet, optimeringsstrategier, styrning, automatisering, samarbete och ständiga förbättringar för att hjälpa organisationer att effektivt hantera och optimera sina molnutgifter, vilket gör det möjligt för dem att uppnå kostnadseffektivitet och maximera värdet av sina molninvesteringar.

Automation & Processoptimering

Utöver våra kärnerbjudanden utmärker FinOps Consulting Services sig inom automation och processoptimering. Vårt skickliga IT-team specialiserar sig på att skapa skräddarsydda integrationer mellan system och utnyttja kraften hos API:er för att sömlöst ansluta och effektivisera arbetsflöden. Genom att minska administrativa och manuella uppgifter över avdelningar som försäljning, HR, ekonomi och marknadsföring, förbättrar vi inte bara den operativa effektiviteten utan banar också vägen för en mer agil och lyhörd organisationsstruktur. Vårt fokus på automatisering och processoptimering säkerställer att ditt företag upplever en betydande minskning av manuell arbetsbelastning, vilket gör att dina team kan styra om sina ansträngningar mot strategiska initiativ och innovation.

Vår expertis

Hantera molnanvändning och minska kostnaderna

Det är viktigt att kontrollera din molnanvändning. Genom att implementera de bästa tillgängliga metoderna kommer att minska utgifterna och förbättra arbetsbelastningshanteringen på lång sikt.

Transparent budgetrapportering

Molnrapportering kan erbjuda transparenta och detaljerade budgetutgifter i olika avdelningar och team.

Budgetoptimering

Ett företag kan potentiellt förbättra och förbättra arbetsbelastningsprestanda genom att förstå resursutnyttjandet.

Förbättring av verksamheten

Implementering av RPA (Robot process automation) kommer att minska fel i finansverksamheten. Dessutom kommer det att minimera ditt beroende av nyckelmedarbetare, IT-avdelningen och externa konsulter.

Priser

Nystartade företag och små och medelstora företag
BAS
Börjar på 38 € per timme
Team av revisorer
Ekonomisk planering & rådgivning
Systeminställningar och integration
AI Tool Integration & Management
Stora företag
Pro

Custom Projekt
Konsultverksamhet inom företagsekonomi
digital Transformation
Finansiella prognoser
RPA konsultation

Dedikera dina uppgifter till våra FinOps-chefer

Baltic Assist FinOps chefers skicklighet sträcker sig till att navigera i molnprogramvara, underlätta smidig datamigrering och ge råd om val av de mest lämpliga redovisningssystemen, inklusive ERP-lösningar. Det övergripande målet med vår tjänst är att öka effektiviteten i köp-försäljningscykeln, minimera manuella administrativa uppgifter som är involverade i att samla in ekonomisk data för flera avdelningar. Genom att effektivisera processer och utnyttja tekniken ger vi företag möjlighet att fatta snabbare, mer välgrundade beslut, vilket i slutändan driver på ökad operativ effektivitet och ekonomisk smidighet.

Steg för att få igång ditt projekt

1. Utvärdering av arbetsbelastning

Först utvärderar våra ekonomichefer din nuvarande redovisningsuppsättning och erbjuder en lösning.

2. Erbjudandet

Vi undertecknar ett avtal, granskar relevanta juridiska policyer och beslutar om startdatum.

3. Introduktion till laget

Vi presenterar dig för teamet som kommer att ansvara för projektet. Vi presenterar nya lösningar vid behov.

4. Tillhandahållande av åtkomster

Vi skapar tillgång till relevanta plattformar för vårt team — till exempel redovisningssystem, banker, löneprogram, etc.

5. Projektanalys

Vi analyserar din ekonomiska verksamhet och kommer överens om arbetsinstruktioner som definierar de exakta uppgifterna, procedurerna och deadlines så att partnerskapet är helt transparent och dataskyddad.

6. Projektstart

Vårt ekonomiteam startar en full operation på de överenskomna uppgifterna och ger kontinuerliga förslag på automatisering och processeffektivisering.

Läs mer om Finansiella tjänster

Introduktionssamtal

Boka in en snabb konsultation