Fondförvaltning

BA:s fondadministrationsteam tillhandahåller högkvalitativa tjänster för att stödja fondförvaltare i att utföra mellankontors- och backoffice-funktioner i investeringsfonder som fonder, private equity-fonder, hedgefonder, riskkapitalfonder och andra investeringsinstrument. Vi tillhandahåller administrativa lösningar till fondförvaltare, vilket ger dem mer tid och utrymme att fokusera på portföljtillväxt och kommunikation med grundare och investerare. Som en pålitlig fondadministratör hjälper vi till att bygga investerarnas förtroende och visar hög förvaltningseffektivitet.

 

Vår expertis

Specialiserad redovisning för fondbolag

Vi prioriterar precision, transparens och efterlevnad, så att du kan fokusera på att öka dina pengar och leverera värde till intressenter.

Vår expertis omfattar:

 • Utgiftsspårning och fördelning
 • Noggrant underhåll av huvudboken och stödjande haverier
 • Granskning av fondavtal och annan juridisk dokumentation. Kapitalanskaffningsadministration (distribuera fonddokument, förbereda bekräftelser och efterlevnad av anti-penningtvätt)
 • Exakt och överensstämmande förvaltningsavgift, rådgivningsavgift, beräkningar av portföljavgifter och andra komplexa beräkningar
 • Beräkningar av kapitalanrop och distribution (distribuera meddelanden med beräkningar på investerarnivå och spåra nya kapitalinflöden till fonden eller fastighetstillgången)
 • Upprättande av ränteberäkning
 • Upprättande av prestations- och avkastningsberäkningar
 • Regulatory Compliance Assurance med proaktiv efterlevnadsövervakning i linje med IFRS och lokala GAAP.
Omfattande finansiella rapporteringstjänster för fondbolag

Vi går utöver siffrorna, skapar detaljerade rapporter och årsbokslut som överensstämmer med branschstandarder och regulatoriska krav. Vi ger noggrann uppmärksamhet åt finansiell rapportering, årsbokslut, konsoliderad rapportering, investerartilldelningar och kontakter med revisions- och skatteprocesser.

 • Vår expertis inom finansiell rapportering:
 • Säkerställa korrekta och aktuella regulatoriska anmälningar, hålla din fond i god status hos relevanta myndigheter.
 • Tillhandahåller noggrant utformade bokslut skräddarsydda för den unika strukturen och kraven för din fond. 
 • Skapa omfattande rapporter som visar fondens resultat, portföljsammansättning och andra viktiga mätvärden.
 • Ger dig en djupare förståelse för din fonds resultat med avancerad resultatanalys. Våra rapporter innehåller detaljerade analyser av avkastning, riktmärken och andra nyckeltal.
 • Optimera fondens utgifter och avgifter med vår detaljerade analys. Vi ger insikter om kostnadstrender, avgiftsstrukturer och möjligheter till kostnadsbesparingar.
Beräkning av nettotillgångsvärde (NAV).

Vårt engagemang för noggrannhet och transparens säkerställer att din fonds verkliga värde återspeglas, vilket främjar investerarnas förtroende och efterlevnad av regelverk.

Varför spelar NAV roll?

 • Korrekt värdering: Mät värdet på varje aktie eller andel med precision, vilket återspeglar din fonds tillgångar och skulder korrekt.
 • Investerarnas förtroende: Bygg förtroende med noggrant beräknat NAV, som ger en tydlig och korrekt bild av din fonds resultat.
 • Regelefterlevnad: Ligg steget före utvecklande regelverk med NAV-beräkningar som följer branschstandarder, vilket minskar riskerna.

Våra NAV-beräkningstjänster:

 • Aktuella Dagliga, Månatliga eller Kvartalsvisa NAV-beräkningar: Skräddarsydda efter din fonds specifika behov erbjuder vi aktuella NAV-beräkningar, vilket ger dig regelbundna uppdateringar om din fondens ekonomiska hälsa.
 • Exakt värdering av tillgångar och skulder: Våra avancerade algoritmer och metoder säkerställer korrekt värdering av tillgångar och skulder, vilket bidrar till en robust NAV-beräkning som tål granskning.
 • Omfattande rapportering för välgrundat beslutsfattande: Få detaljerade rapporter som bryter ner NAV-beräkningsprocessen och ger insikter om de faktorer som påverkar fondens värde. Dessa rapporter ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om fondförvaltning och strategi.
Capital Event Management Excellence för fonder

Vår expertis inom Capital Event Management säkerställer att din fondverksamhet förblir effektiv, transparent och i linje med branschens bästa praxis.

Våra Capital Event Management Services:

 • Effektiva kapitalanrop: Vi effektiviserar processen och säkerställer snabba meddelanden, transparent kommunikation och exakt utförande av kapitalanrop för att möta din fonds växande behov.
 • Distributioner: Förbättra investerarrelationer med transparenta och korrekta distributionsprocesser. Vår expertis säkerställer att distributioner hanteras noggrant, vilket ger investerare tydliga insikter om deras avkastning och främjar förtroende och förtroende.
 • Anpassad rapportering: Få skräddarsydda rapporter för kapitalhändelser, som erbjuder en omfattande översikt över fondaktiviteter. Våra rapporter ger detaljerade uppdelningar, stödjande dokumentation och insikter om hur kapitalhändelser påverkar din fonds finansiella hälsa.
 • Investerarkommunikation: Främja starka relationer med dina investerare genom tydlig och snabb kommunikation. Våra tjänster inkluderar att hantera investerarförfrågningar, tillhandahålla uppdateringar om kapitalhändelser och säkerställa ett smidigt kommunikationsflöde genom hela processen.
Advanced Fund Treasury Services för finansiell excellens

Våra specialiserade treasury-lösningar går längre än traditionella tjänster, och tillhandahåller en omfattande uppsättning erbjudanden för att optimera likviditeten, förbättra riskhanteringen och stärka din fonds finansiella motståndskraft.

 • Likviditetsoptimering: Maximera effektiviteten i din fonds likviditet med våra skräddarsydda treasury-lösningar. Vi använder strategiska tillvägagångssätt för att säkerställa att din fond har det nödvändiga kassaflödet för operativa behov och investeringsmöjligheter.
 • Riskhanteringsstrategier: Minska finansiella risker med våra proaktiva riskhanteringslösningar. Våra experter analyserar marknadstrender, valutafluktuationer och ränterörelser för att skydda din fonds tillgångar.
 • Kassaflödesprognoser: Ligg före din fonds finansiella behov med våra avancerade verktyg för kassaflödesprognoser. Vi tillhandahåller korrekta prognoser för att hjälpa till med planering och beslutsfattande, för att säkerställa att din fond är väl förberedd för framtida krav.
 • Betalningshantering: Upplev strömlinjeformade betalningsprocesser med våra effektiva betalningshanteringstjänster. Från utbetalningar till kvitton ser vi till att din fonds finansiella transaktioner är sömlösa och säkra. Vi spårar dina skulder, inklusive koncerninterna fordringar och skulder.
 • Periodiska bankkontoavstämningar.

Priser

Nystartade företag och små och medelstora företag
BAS
Börjar på 38 € per timme
Team av revisorer
Ekonomisk planering & rådgivning
Systeminställningar och integration
AI Tool Integration & Management
Stora företag
Pro

Custom Projekt
Konsultverksamhet inom företagsekonomi
digital Transformation
Finansiella prognoser
RPA konsultation

Steg för att få igång ditt projekt

1. Utvärdering av arbetsbelastning

Först utvärderar våra ekonomichefer din nuvarande redovisningsuppsättning och erbjuder en lösning.

2. Erbjudandet

Vi undertecknar ett avtal, granskar relevanta juridiska policyer och beslutar om startdatum.

3. Introduktion till laget

Vi presenterar dig för teamet som kommer att ansvara för projektet. Vi presenterar nya lösningar vid behov.

4. Tillhandahållande av åtkomster

Vi skapar tillgång till relevanta plattformar för vårt team — till exempel redovisningssystem, banker, löneprogram, etc.

5. Projektanalys

Vi analyserar din ekonomiska verksamhet och kommer överens om arbetsinstruktioner som definierar de exakta uppgifterna, procedurerna och deadlines så att partnerskapet är helt transparent och dataskyddad.

6. Projektstart

Vårt ekonomiteam startar en full operation på de överenskomna uppgifterna och ger kontinuerliga förslag på automatisering och processeffektivisering.

Läs mer om Finansiella tjänster

Introduktionssamtal

Boka in en snabb konsultation