Löntjänster

Vårt expertteam är specialiserat på att hantera alla aspekter av lönetjänster, från korrekta och aktuella löneberäkningar till skatteefterlevnad, avdrag och personalförmåner. Med fokus på precision och effektivitet ser vi till att dina anställda får korrekt och i tid betalt.

Genom att erbjuda våra kunder en heltäckande svit av tjänster, strävar vi efter att förenkla lönehanteringen för företag, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och växa sin organisation samtidigt som de säkerställer korrekta och överensstämmande ersättningsprocesser för anställda.

Vi kombinerar automatisering, noggrannhet, efterlevnad, säkerhet och skalbarhet för att effektivisera löneprocessen och säkerställa att anställda får korrekt och i tid betalt samtidigt som den administrativa bördan och efterlevnadsrisker för företag minimeras. 

 

Vår expertis

Löneberäkning

Vi upprätthåller helt och hållet beräkning av anställdas löner baserat på anställningsavtal, arbetstider och eventuella ytterligare förmåner eller bonusar.

Rapportering till myndigheter

Vi redovisar regelbundet anställdas löner och skatteinnehåll till skattemyndigheten och ser till att de inlämnade rapporterna stämmer överens med lönesumman och företagets bokföringsuppgifter.

Anställda förmåner och pensionsavgifter

Vi hanterar ytterligare personalförmåner, inklusive betald semester, sjukskrivning och föräldraledighet. Dessutom hanterar vi både företags- och personliga pensionsplaner, inklusive registrering och rapportering till pensionsbolag.

Semesterlön

Expertis i att hantera och fördela semesterersättningar till anställda i enlighet med arbetslagstiftningen.

Löneskonto

Vi upprätthåller korrekta löneregister och finansiella rapporter relaterade till anställdas ersättningar.

Priser

Nystartade företag och små och medelstora företag
BAS
Börjar på 38 € per timme
Team av revisorer
Ekonomisk planering & rådgivning
Systeminställningar och integration
AI Tool Integration & Management
Stora företag
Pro

Custom Projekt
Konsultverksamhet inom företagsekonomi
digital Transformation
Finansiella prognoser
RPA konsultation

Steg för att få igång ditt projekt

1. Utvärdering av arbetsbelastning

Först utvärderar våra ekonomichefer din nuvarande redovisningsuppsättning och erbjuder en lösning.

2. Erbjudandet

Vi undertecknar ett avtal, granskar relevanta juridiska policyer och beslutar om startdatum.

3. Introduktion till laget

Vi presenterar dig för teamet som kommer att ansvara för projektet. Vi presenterar nya lösningar vid behov.

4. Tillhandahållande av åtkomster

Vi skapar tillgång till relevanta plattformar för vårt team — till exempel redovisningssystem, banker, löneprogram, etc.

5. Projektanalys

Vi analyserar din ekonomiska verksamhet och kommer överens om arbetsinstruktioner som definierar de exakta uppgifterna, procedurerna och deadlines så att partnerskapet är helt transparent och dataskyddad.

6. Projektstart

Vårt ekonomiteam startar en full operation på de överenskomna uppgifterna och ger kontinuerliga förslag på automatisering och processeffektivisering.

Läs mer om Finansiella tjänster

Introduktionssamtal

Boka in en snabb konsultation