Nyheter

Motiverande systemjusteringar vid hantering av en distansarbetsstyrka

motivationssystem

Det har gått över ett år sedan företag världen över gick över till distansarbete. Även om denna övergång var nyckeln till att hålla de anställda säkra, innebar den också ytterligare utmaningar i motivationssystemet.

Därför kommer vi i den här artikeln att diskutera några av de sätt som företag fortfarande kan uppmuntra och motivera sina team för att uppnå de nödvändiga resultaten.

Möten på måndag morgon för att inspirera till prestation

Börja dina veckor på rätt spår!

Bestäm en tid på morgonen för teamen att ansluta till sitt gruppsamtal och diskutera följande ämnen:

  • de resultat som uppnåddes förra veckan;
  • vad har inte fungerat och varför;
  • vad kommer att vara i fokus den här veckan?

Se till att alla har utrymme att dela sina insikter och bli hörda. På så sätt ökar du chanserna att sätta ditt team till framgång för den kommande veckan.

Håll en-mot-en-möten med varje gruppmedlem

Även om videokonferenser kan vara tröttsamma, är det viktigt att hålla en-mot-en-samtal med dina lagkamrater för att få höra deras behov.

Ha säkert den här typen av möten minst en eller två gånger i månaden för att veta hur var och en av dina anställda gör sitt arbete och hur de mår.

Säkerställ smidig kommunikation

I tider av osäkerhet uppskattar alla bra kommunikation – speciellt på arbetsplatsen.

Se därför till att du håller dig uppdaterad om vad som händer i världen och ditt företag och informera ditt team regelbundet.

Om du gör det ökar chanserna att dina anställda känner sig trygga och informerade hela tiden.

Belöna dina anställda

Tänk på unika sätt att motivera ditt team.

Ge till exempel bort kuponger för avlägsen lunch på fredag ​​eftermiddag eller en triviakväll på torsdag.

Du kan också skicka en goodiebag till deras hem eller belöna dem med e-presentkort.

Vad du än gör, se till att det stärker ditt företags kultur och får ditt team att känna sig uppskattat.

Fira vinsterna – stora som små

Få saker är så motiverande som att få erkännande för ett väl utfört arbete.

Se till att fira framgångar och uppskatta både lag och individer.

Du kan tänka på olika sätt att göra det, inklusive meddelanden om mötena, nyhetsbrev eller små priser.

Planera framåt

Även om det kan tyckas att pandemin är här för att stanna, kommer den att lösas. Därför måste du som chef tänka framåt och förbereda dig för det arbetsflöde som kommer.

Det är helt klart att de flesta inte kommer tillbaka till den vanliga 9-5 kontorsregimen, och det är därför du måste tänka på kreativa och unika sätt att motivera och inspirera ett team som kanske inte sitter i samma byggnad eller ens samma land.

Bottom line

Allt som allt är distansarbete både en utmaning och en möjlighet att tänka på nya och kreativa sätt att hålla ditt team motiverat och engagerat.

Även om det finns ett enda recept för att upprätthålla en långsiktig motivation på arbetsplatsen, kan tipsen vi nämnde ovan vara användbara. Så använd dem i praktiken och se vilka resultat de kommer att ge ditt företag.