Administration av fonder

Våra fondadministrationstjänster omfattar ett brett spektrum av funktioner som stöder den operativa och
finansiella förvaltningen av investeringsfonder. Vi tar hänsyn till investeringsfonder, till exempel
fonder, hedgefonder, private equity-fonder och andra typer av kollektiva investeringsinstrument. Dessa
tjänsterna läggs vanligtvis ut på tredjepartsleverantörer som kallas fondadministratörer.

   

Våra fondadministrationstjänster omfattar ett brett spektrum av funktioner som stöder den operativa och
finansiella förvaltningen av investeringsfonder. Vi tar hänsyn till investeringsfonder, till exempel
fonder, hedgefonder, private equity-fonder och andra typer av kollektiva investeringsinstrument. Dessa
tjänsterna läggs vanligtvis ut på tredjepartsleverantörer som kallas fondadministratörer.

Expertis
Detta innebär att upprätthålla korrekta och aktuella redovisningshandlingar för fonden, inklusive beräkning av nettotillgångsvärdet (NAV), upprättande av finansiella rapporter och resultatrapportering.
Våra fondadministratörer tar emot nya investerare, för register över investerarna, hanterar teckningar och inlösen, beräknar investerarnas tilldelning och distribuerar periodiska kontoutdrag.
Våra fondadministratörer hjälper till att säkerställa efterlevnad av olika lagstadgade krav, till exempel att lämna in lagstadgade rapporter, övervaka investeringsbegränsningar och hålla sig uppdaterade om förändrade regelverk.
Detta inkluderar hantering av investerartransaktioner, underhåll av aktieägarregistret, hantering av utdelnings- och distributionsbetalningar samt hantering av investerarförfrågningar.
Våra fondadministratörer genererar och distribuerar rapporter till fondförvaltare, investerare och tillsynsmyndigheter. Dessa rapporter kan omfatta finansiella rapporter, portföljvärderingsrapporter, resultatanalyser och anmälningar till tillsynsmyndigheter.
Detta innebär att övervaka den dagliga operativa verksamheten i fonden, såsom bekräftelse och avveckling av handel, hantering av företagsåtgärder, hantering av säkerheter och avstämningar.
Våra fondadministratörer tillhandahåller tekniska plattformar och infrastruktur för att stödja en effektiv fondverksamhet, inklusive portföljredovisningssystem, investerarportaler och säker datalagring.
Våra administratörer hjälper till att övervaka fondernas efterlevnad av investeringsriktlinjer, lagstadgade krav och interna policyer genom regelbundna granskningar av efterlevnad och rapportering.
Vi stöder fondens styrningsramverk genom att tillhandahålla stöd vid styrelsemöten, upprätthålla företagsregister och underlätta kommunikationen mellan fondens intressenter.
Deltid
84 timmar per månad
15.68 € / timme
  • Från 1317 € per månad
  • Inga extra kostnader
Heltid
168 timmar per månad
11.79 € / timme
  • Från 1980 € per månad
  • Inga extra kostnader
Lag
Exempel på 4 anställda
Anpassad prissättning
Skicka förfrågan
Schemalägg gratis konsultation
Inom 24 timmar kommer vår representant att kontakta dig för att diskutera dina affärsbehov och möjligheter till partnerskap!