Ekonomiska nyheter

Skala framgång: Outsourcing av finansiella tjänster för små och medelstora företag

Finansiella tjänster för små och medelstora företag

Finansiella tjänster spelar en avgörande roll för framgången för alla företag, oavsett dess storlek. För små och medelstora företag (SMF) kan det vara särskilt utmanande att hantera finansiell verksamhet (finOps) på grund av begränsade resurser och expertis. Outsourcing har dykt upp som en effektiv lösning för att hantera dessa utmaningar.

I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur outsourcing kan hjälpa små och medelstora företag att få bättre kontroll över sina finansiella funktioner och övervinna vanliga hinder. Vi kommer också att diskutera utbudet av tjänster som kan läggas ut på entreprenad och fördelarna med att samarbeta med en ansedd outsourcingleverantör som Baltic Assist.

 

Förstå små och medelstora företag: hur skiljer de sig från större organisationer?

Små och medelstora företag, eller små och medelstora företag, tenderar att uppvisa distinkta egenskaper jämfört med större organisationer. Små och medelstora företag är företag som verkar i mindre skala jämfört med stora företag. De har vanligtvis färre anställda, lägre intäkter och begränsade resurser.

Enligt Eurostat Små och medelstora företag är företag som sysselsätter färre än 250 personer. Dessutom har de vanligtvis en årlig omsättning på upp till 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Även om de specifika skillnaderna kan variera mellan olika branscher, har framsteg inom finansautomatisering avsevärt förändrat landskapet. I dagens digitala tidsålder kan små och medelstora företag effektivt hantera sin finansiella verksamhet utan att behöva flera heltidsanställda på finansavdelningen. Det är här outsourcing blir mycket fördelaktigt.

Genom att samarbeta med en outsourcingleverantör kan små och medelstora företag få tillgång till en rad kompetenser utan krav på att anställa heltidsanställda. Oavsett om jobbet kräver 40 eller 200 timmar per månad, ger outsourcing små och medelstora företag flexibiliteten att engagera yrkesverksamma med den specifika expertis som behövs för varje uppgift, vilket säkerställer effektivitet och kostnadseffektivitet i deras ekonomiska förvaltning.

 

Vilka är utmaningarna som små och medelstora företag står inför?

Eftersom antalet små och medelstora företag över hela världen fortsätter att öka, blir det en prioritet att lösa deras finansiella utmaningar. Enligt Statista fanns det ca 332.99 miljoner små och medelstora företag över hela världen 2021, vilket markerar det högsta antalet under den angivna tidsperioden.

Små och medelstora företag möter olika utmaningar i att hantera sin finansiella verksamhet som kan påverka alla delar av verksamheten på lång sikt.

För det första tenderar små och medelstora företag att sakna den nödvändiga redovisningskunskapen och expertis för att hantera komplexa finansiella uppgifter. Som ett resultat kan fel i bokföring, lönehantering eller skatteförberedelser uppstå, vilket leder till ekonomiska avvikelser och potentiella juridiska problem.

För det andra möter små och medelstora företag ofta tidsbegränsningar eftersom de måste fokusera på kärnverksamheten. Detta ger dem begränsad tid att ägna åt ekonomiska uppgifter, vilket kan leda till ineffektivitet och missade möjligheter.

Slutligen är kostnadseffektivitet ett stort problem för små och medelstora företag, eftersom de måste allokera sina resurser noggrant för att maximera lönsamhet och hållbarhet.

 

Efterlevnadsförpliktelser och skalbarhet

Redan 2019, ett år efter implementeringen av GDPR, genomförde Europeiska unionen en studie för att bedöma nivån på GDPR-efterlevnad bland små och medelstora företag. Studien visade att ungefär 50 % av små och medelstora företag uppfyllde fortfarande GDPR föreskrifter.

Om man tittar på uppgifterna verkar det bara naturligt att en av de viktigaste fördelarna med att lägga ut finansiella tjänster på entreprenad för små och medelstora företag är förmågan att säkerställa efterlevnad och skalbarhet. Efterlevnad av finansiella bestämmelser och rapporteringskrav är avgörande för att företag ska undvika påföljder och behålla sitt rykte.

Outsourcingleverantörer som specialiserar sig på finansiella tjänster har kunskapen och expertis för att navigera i komplexa efterlevnadsåtaganden, vilket säkerställer att små och medelstora företag förblir i full överensstämmelse med relevanta regler.

Dessutom är skalbarhet en annan fördel med outsourcing. När små och medelstora företag växer kräver de ofta ytterligare finansiella tjänster och resurser för att stödja sin expanderande verksamhet. Genom att samarbeta med en outsourcingleverantör kan små och medelstora företag enkelt begära ytterligare tjänster och resurser för att möta deras växande behov.

Outsourcingleverantören kan snabbt anpassa och allokera nödvändig expertis och personal, vilket gör att små och medelstora företag kan fokusera på sina kärnkompetenser och tillväxtstrategier.

 

Utöver bokföring: mervärdet av ekonomistyrningstjänster

Även om redovisnings- och bokföringstjänster är grundläggande aspekter av ekonomisk förvaltning, kan små och medelstora företag dra stor nytta av utlagda ekonomistyrningstjänster.

Finansiell kontroll går utöver att tillhandahålla korrekta finansiella rapporter; det ger värdefulla insikter och analyser för att hjälpa företag att fatta välgrundade beslut. Genom att anlita en finansiell kontrolltjänst får små och medelstora företag bättre kontroll över budgetkontroll, efterlevnad och kassaflödeshantering. Dessa är viktiga komponenter i den dagliga affärsverksamheten som bidrar till den övergripande ekonomiska hälsan och stabiliteten i en organisation.

Styrekonomer säkerställer inte bara att de finansiella uppgifterna är korrekta utan analyserar också siffrorna, identifierar avvikelser och ger rekommendationer för förbättringar. De fungerar som pålitliga rådgivare, utmanar kundens antaganden och erbjuder värdefulla insikter för att optimera finansiella resultat.

Genom att utnyttja finansiella kontrolltjänster kan små och medelstora företag fatta välgrundade beslut, minska risker och förbättra sina övergripande finansiella strategier.

 

Avancerade automationslösningar och finansiella programvaror

Baltic Assist, som en skräddarsydd leverantör av outsourcinglösningar, inser vikten av avancerade automationslösningar och mjukvara för att effektivisera finansiella arbetsflöden.

Genom att utnyttja den senaste tekniken optimerar Baltic Assist finansiella processer och förbättrar effektiviteten för små och medelstora företag. Deras erfarna team utvärderar kundens befintliga tekniska setup och föreslår ytterligare programvarualternativ som passar kundens specifika behov.

Genom automatisering kan manuella uppgifter elimineras eller förenklas, vilket minskar risken för fel och sparar värdefull tid. Effektiva redovisningssystem säkerställer noggrannhet, förbättrar datasäkerheten och möjliggör finansiell rapportering i realtid.

Genom att anförtro sin verksamhet till förstklassiga redovisningssystem kan små och medelstora företag fokusera på kärnverksamheten, i vetskap om att deras finansiella funktioner hanteras med precision och tillförlitlighet.

 

Vilka områden är lämpliga för enkel och säker outsourcing?

De flesta finansiella funktioner inom ett SME kan outsourcas effektivt och utan betydande risker. Outsourcingleverantörer gillar Baltic Assist erbjuder ett brett utbud av tjänster som enkelt kan delegeras. Dessa tjänster inkluderar:

  • bokföring,
  • lönehantering,
  • skatteförberedelser,
  • budgetering och prognoser,
  • revisionsstöd,
  • och CFO-kunskap.

Genom att lägga ut redovisningsuppgifter på entreprenad kan små och medelstora företag säkerställa korrekta och uppdaterade finansiella uppgifter. Lönetjänster kan hantera komplexa beräkningar och säkerställa efterlevnad av anställningsföreskrifter. Skatteförberedande tjänster säkerställer snabb och korrekt registrering, vilket hjälper små och medelstora företag att undvika påföljder och juridiska komplikationer. Budget- och prognostjänster ger insikter för välgrundat beslutsfattande, medan revisionsstöd säkerställer en smidig revisionsprocess. Virtuella CFO-tjänster kan tillföra finansiell expertis och strategisk vägledning på hög nivå till små och medelstora företag, utan kostnaden för en heltidsanställd CFO.

 

Bottom line

För små och medelstora företag i Europa utgör finansiella tjänster och kontroll unika utmaningar på grund av begränsade resurser och expertis. Att lägga ut finansiella funktioner på entreprenad kan dock vara en kraftfull lösning för att övervinna dessa hinder.

Genom att samarbeta med en outsourcingleverantör som Baltic Assist kan små och medelstora företag dra nytta av en rad skräddarsydda outsourcinglösningar. Från redovisning och bokföring till lönetjänster, skatteförberedelser och virtuell CFO-stöd, outsourcing gör det möjligt för små och medelstora företag att få bättre kontroll över sin finansiella verksamhet, säkerställa efterlevnad och uppnå skalbarhet.