Sedan Baltic Assist tog över vår bokföring har de upptäckt ytterligare intäkter på 30 000 EUR under de två första veckorna. Enbart genom att ställa rätt frågor.