Ekonomiska nyheter

Vilken roll spelar artificiell intelligens i dagens finansiella verksamhet?

artificiell intelligens

Företagens förmåga att snabbt organisera en modell för distansarbete utan att kompromissa med effektiviteten har blivit en av de mest pressande frågorna på senare tid. Denna situation har väckt intresse för ny teknik och integrering av artificiell intelligens i arbetsprocesser. World Economic Forum undersökte 300 största företag i världen, som sysselsätter åtta miljoner människor världen över, och fann att 80 % av företagen planerar att påskynda sina arbetsprocesser och öka automatiseringen av arbetsplatserna.

Finansiella specialister spelar en unik roll i verksamheten – de bearbetar en stor mängd data, systematiserar, registrerar, sammanfattar företagets verksamhet, tolkar företagets resultat, hjälper ledningen i beslutsfattande, upprättar ekonomiska prognoser och så vidare. Finansiärer hanterar företagets viktigaste tillgång – information.

Artificiell intelligens visade hur man kan bli mycket mer effektiv

Med teknikens utveckling tar smarta system över allt fler uppgifter som människor brukade göra. Baltic Assist är bara ett av få litauiska företag som implementera den mest avancerade tekniken, som automatiserar processer och effektivt utnyttjar mänskliga resurser, vilket skapar mervärde för kunden. Det finns många uppgifter i revisorernas dagliga verksamhet som kan automatiseras. “AI stödjer revisorer genom att ta över rutindrift och repetitiva uppgifter. Det gör att redovisningsproffs kan fokusera mer på lösningar på högre nivå som kräver mänskliga insikter (dataanalys, beslutsfattande) som robotar inte kan utföra." — Andžej Rynkevič, VD för Baltic Assist.

Arbetslösheten stiger, och det saknas kompetenta yrkesmän i avancerade finansiella tjänsteföretag

Covid-19-krisen påverkade ökningen av arbetslösheten i Litauen. Sedan den 17 mars i år har arbetslösheten ökat till svindlande 14638 fall i Litauen. Baltic Assists vd delar dock det faktum att de för närvarande saknar ett brett utbud av redovisningsspecialister på olika nivåer, såsom CFO-typer av experter, finanskontrollanter, etc. En revisors roll som rådgivande-analytiker är mycket viktigare än bara enkel datainmatningsspecialist för finansiella transaktioner. Genom att lägga ut informationsbehandling på entreprenad till robotar kan finansspecialister lägga mer tid på företagsledningsfrågor, dataanalys, tolkning och prognoser.

Utveckling av kompetens är oundviklig

I takt med att revisorns roll i företaget förändras, förändras också kraven på hans kompetenser och färdigheter. Den moderna finansmannen måste ha förmågan att använda de mest avancerade affärsledningssystemen, samt kunskapen att tolka den information som genereras av robotar med hjälp av analytiskt tänkande. Den systematiserade och bearbetade informationen som tillhandahålls av en revisor i ett tekniskt avancerat företag är en viktig källa för affärsbeslutsprocessen.