Redovisning och bokföring

Att hitta rätt personal för redovisning och bokföring kan ta tid och kraft när du är ett växande företag. Det är där Baltic Assist outsourcingtjänster passar perfekt in.
Våra ekonomispecialister sköter hela eller delar av ekonomifunktionerna i ditt företag och fokuserar på kvalitet och framgångsrik kontroll av räkenskaperna.
Vi säkerställer månatlig ledningsrapportering som är anpassad till företagets funktionalitet och förutsättningar för ekonomisk förvaltning.
Våra ekonomikontrollanter arbetar på olika marknader över hela världen. Därför vet vi hur man sköter räkenskaperna inom olika styrande villkor.

   

Att hitta rätt personal för redovisning och bokföring kan ta tid och kraft när du är ett växande företag. Det är där Baltic Assist outsourcingtjänster passar perfekt in.
Våra ekonomispecialister sköter hela eller delar av ekonomifunktionerna i ditt företag och fokuserar på kvalitet och framgångsrik kontroll av räkenskaperna.
Vi säkerställer månatlig ledningsrapportering som är anpassad till företagets funktionalitet och förutsättningar för ekonomisk förvaltning.
Våra ekonomikontrollanter arbetar på olika marknader över hela världen. Därför vet vi hur man sköter räkenskaperna inom olika styrande villkor.

Expertis
Vi tar hand om alla digitala dokument som skickas eller skannas. Beroende på situationen använder vi särskilda programvaror eller automatiserade lösningar för att hålla tidsfristerna på ett effektivt och felfritt sätt.
Vi ser till att siffrorna för moms och rapportering förblir statiska och kan användas i beslutsprocessen. Den rapport som passar ditt företag utfärdas och presenteras i tid varje månad.
Vi har en professionell diskussion om hur du kan förbättra din bokföringsprocess och vi är med dig hela vägen fram till mållinjen.
Det finns inga papperskvitton hos oss. Vi använder de bästa metoderna på marknaden för att göra det så enkelt som möjligt. Vi hanterar uppgifterna digitalt, vilket gör det lättare att exportera dina kostnadsredovisningar direkt till ditt redovisningssystem.
Vi letar ständigt efter sätt att förbättra din ekonomiska kontroll. Våra specialister är väl kvalificerade för att erbjuda dig de bästa AI- och ML-utrustade redovisningslösningarna som finns tillgängliga på din marknad.
Drivs av
Pricing
Team of Accountants
38€ / Hour
From 228€ / Month
  • Minst 6 timmar / månad
  • Inga extra kostnader
Large Enterprises
Har du ett stort projekt?
Tell us more
Send inquiry
Schemalägg gratis konsultation
Inom 24 timmar kommer vår representant att kontakta dig för att diskutera dina affärsbehov och möjligheter till partnerskap!