Treasury Services baltic assist

Vi erbjuder heltäckande treasury-tjänster som är utformade för att optimera finansverksamheten och effektivisera kontanthanteringen för ditt företag, inklusive stöd med finansiell riskhantering, global kontant- och likviditetshantering, bankrelationshantering, treasury-organisationsstruktur, treasury-integration och carve-out-stöd, och skuld- och investeringsförvaltning. 

Med kunnandet och kompetensen erbjuder vi spetstjänster för finansfunktionen. Baltic Assist-teamen koncentrerar sig på att bygga och leverera effektiva förvaltningstjänster som kan hjälpa dig att låsa upp din finansavdelnings värde för hela organisationen.

Dedikera dina uppgifter till våra finanschefer

Om du vill optimera din finansiella verksamhet, effektivisera kontanthanteringen och förbättra riskhanteringen, finns våra treasury-tjänster här för att hjälpa dig. Vårt erfarna team av experter förstår krångligheterna med ekonomisk förvaltning och är engagerade i att leverera skräddarsydda lösningar som är i linje med dina affärsmål och mål. Vi har ett samarbetssätt och arbetar nära dig för att analysera dina nuvarande finansiella processer, identifiera förbättringsområden och implementera strategier som driver effektivitet och maximerar lönsamheten. Låt oss guida dig genom komplexiteten i finansförvaltningen och ge dig den expertis och det stöd du behöver för att trivas i dagens konkurrenskraftiga affärslandskap.

Priser

Nystartade företag och små och medelstora företag
BAS
Börjar på 38 € per timme
Team av revisorer
Ekonomisk planering & rådgivning
Systeminställningar och integration
AI Tool Integration & Management
Stora företag
Pro

Custom Projekt
Konsultverksamhet inom företagsekonomi
digital Transformation
Finansiella prognoser
RPA konsultation

Finansiella ERP-partners vi samarbetar med

Strategiska partnerskap med några av de ledande ERP-systemleverantörerna förstärker oss med instrument för att säkerställa våra kunders finansiella och operativa effektivitet.

Vi använder det för redovisning, budgetering, finansiell rapportering och mycket mer.

Corpays logotyper id2rSVF805 1 Business Central 1 Billy 1 Intuit quickbooks 1 danlon 1 1 pengar dynamik 366 ekonomiskt fast fullt 2 Pleo 1 saft 1 Första november 1 Uniconta 1 visma 1 xero 1 zenegy svart 1 1 tripletex 1
Corpays logotyper id2rSVF805 1 Business Central 1 Billy 1 Intuit quickbooks 1 danlon 1 1 pengar dynamik 366 ekonomiskt fast fullt 2 Pleo 1 saft 1 Första november 1 Uniconta 1 visma 1 xero 1 zenegy svart 1 1 tripletex 1

Lås upp din ekonomiska potential med vår expertis

  • Personliga finansiella strategier
  • ERP konsultation och integration
  • Analys och planering
  • Virtuell CFO-kunskap

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan förbättra din ekonomiska verksamhet!

Steg för att få igång ditt projekt

1. Utvärdering av arbetsbelastning

Först utvärderar våra ekonomichefer din nuvarande redovisningsuppsättning och erbjuder en lösning.

2. Erbjudandet

Vi undertecknar ett avtal, granskar relevanta juridiska policyer och beslutar om startdatum.

3. Introduktion till laget

Vi presenterar dig för teamet som kommer att ansvara för projektet. Vi presenterar nya lösningar vid behov.

4. Tillhandahållande av åtkomster

Vi skapar tillgång till relevanta plattformar för vårt team — till exempel redovisningssystem, banker, löneprogram, etc.

5. Projektanalys

Vi analyserar din ekonomiska verksamhet och kommer överens om arbetsinstruktioner som definierar de exakta uppgifterna, procedurerna och deadlines så att partnerskapet är helt transparent och dataskyddad.

6. Projektstart

Vårt ekonomiteam startar en full operation på de överenskomna uppgifterna och ger kontinuerliga förslag på automatisering och processeffektivisering.

Vår expertis

Kassaflödehantering

Våra experter analyserar ditt företags kassaflödesprocesser, utvecklar skräddarsydda strategier för att optimera inkommande och utgående medel och hjälper till att minimera lediga kontanter och maximera rörelsekapitalet.

Riskhantering

Vårt team ger vägledning för att identifiera, bedöma och mildra finansiella risker och utvecklar robusta riskhanteringsstrategier för att säkerställa säkerheten och stabiliteten för dina finansiella tillgångar.

Likviditetshantering

Vi optimerar likviditetshanteringen genom att utveckla strategier för att maximera tillgången på kontanter samtidigt som vi minimerar risker och kostnader och hjälper dig att prognostisera och allokera resurser effektivt.

Kontantprognoser och analys

Vi utnyttjar avancerad teknik och expertis för att erbjuda korrekta kontantprognoser och analyser, vilket gör att du kan fatta välgrundade ekonomiska beslut.

Betalningstjänster

Vi hjälper till att välja kostnadseffektiva automatiserade betalningslösningar, vilket gör det möjligt för företag att göra säkra och snabba betalningar, hantera leverantörsskulder effektivt och optimera rörelsekapitalet.

Skräddarsydda Treasury-lösningar

Våra finanstjänster är skräddarsydda för att möta dina specifika affärskrav, och vårt team arbetar nära dig för att utforma skräddarsydda lösningar som möter dina specifika behov.

Läs mer om ekonominyheter i vår blogg

Har du några frågor?

Boka in en snabb konsultation