Tjänster för hantering av masterdata Baltic Assist

Vårt tillvägagångssätt

Vårt tillvägagångssätt för Master Data Management är grundat på den senaste branschens bästa praxis och teknik. Vi arbetar med dig för att förstå dina behov, arbetsflöden och befintliga system, och vi utvecklar en plan som innehåller de mest effektiva verktygen och metoderna för att nå dina mål. Vi lägger stor vikt vid datakvalitet, noggrannhet, fullständighet och konsekvens, och vi använder en rad automatiska verktyg och algoritmer för att säkerställa att din data alltid är uppdaterad och korrekt.

Vår expertis

Master Data Governance

Vi designar och implementerar ett effektivt ramverk för styrning för att säkerställa att dina masterdata hanteras och underhålls på rätt sätt.

Master Data Consolidation

Vi hjälper dig att konsolidera din masterdata över flera system och plattformar, vilket gör att du kan effektivisera din verksamhet och förbättra datakonsistensen.

Datakvalitetshantering

Vi använder avancerade algoritmer och verktyg för att identifiera, rensa och normalisera dina masterdata, för att säkerställa att de är korrekta, konsekventa och fullständiga.

Master Data Integration

Vi integrerar dina masterdata med dina befintliga system och arbetsflöden, vilket gör att du kan komma åt och använda dina data mer effektivt.

Master Data Migration

Vi hjälper dig att migrera din masterdata från äldre system till moderna plattformar, vilket säkerställer att du upplever minimala störningar i din verksamhet.

Master Data Analytics

Vi tillhandahåller avancerade analys- och rapporteringsverktyg som hjälper dig att visualisera och få insikter från dina masterdata, vilket gör att du kan fatta mer välgrundade affärsbeslut.

Priser

Nystartade företag och små och medelstora företag
BAS
Börjar på 38 € per timme
Team av revisorer
Ekonomisk planering & rådgivning
Systeminställningar och integration
AI Tool Integration & Management
Stora företag
Pro

Custom Projekt
Konsultverksamhet inom företagsekonomi
digital Transformation
Finansiella prognoser
RPA konsultation

Steg för att få igång ditt projekt

1. Utvärdering av arbetsbelastning

Först utvärderar våra ekonomichefer din nuvarande redovisningsuppsättning och erbjuder en lösning.

2. Erbjudandet

Vi undertecknar ett avtal, granskar relevanta juridiska policyer och beslutar om startdatum.

3. Introduktion till laget

Vi presenterar dig för teamet som kommer att ansvara för projektet. Vi konfigurerar också åtkomst till relevanta plattformar för vårt team. Vi presenterar nya innovativa lösningar vid behov.

4. Tillhandahållande av åtkomster

Vi skapar tillgång till relevanta plattformar för vårt team — till exempel redovisningssystem, banker, löneprogram, etc.

5. Projektanalys

Vi analyserar din ekonomiska verksamhet och kommer överens om arbetsinstruktioner som definierar de exakta uppgifterna, procedurerna och deadlines så att partnerskapet är helt transparent och dataskyddad.

6. Projektstart

Vårt ekonomiteam startar en full operation på de överenskomna uppgifterna och ger kontinuerliga förslag på automatisering och processeffektivisering.

Läs mer om virtuella anställda

Introduktionssamtal

Boka in en snabb konsultation