Ekonomiska nyheter

Hur AI omformar redovisningsbranschen: Insikter från Baltic Assists Senior Finance Partner

AI håller på att omforma redovisningsbranschen

Den värld vi känner har förändrats – tekniska framsteg fortsätter att revolutionera olika branscher, och redovisning är inget undantag. 

Med framväxten av artificiell intelligens (AI) bevittnar finans- och redovisningssektorerna betydande förändringar, förbättrar effektiviteten, minskar fel och låser upp nya möjligheter för proffs inom området.

Baltic Assist Senior finanspartner, Kristupas Binkys, delar värdefulla insikter om hur AI för närvarande används inom finans- och redovisningssektorer och dess konsekvenser för traditionella roller och mänsklig analys.

 

Tillämpning av AI inom ekonomi och redovisning

Enligt forskning av Mordor Intelligence, AI In Accounting Markets storlek förväntas nå 6.62 miljarder USD år 2029, växa med en CAGR på 33.5% under prognosperioden (2024-2029).

För att spegla de nuvarande förändringarna på marknaden, Kristupas initierade utnyttjandet olika AI-tekniker för att effektivisera vår redovisnings- och ekonomiprocesser effektivt.

OCR-skanningsverktyg som Corpay och BC Continia, Payroll Software extensions & Pleo, Kontolink för automatiserad kostnadshantering och sömlös API-anslutning, Budget123, PowerBI eller andra API-integrationer för avancerad rapportering är avgörande för att förbättra vår operativa effektivitet.

"Dessa verktyg förbättrar tillsammans vår operativa effektivitet genom att automatisera datautvinning från fakturor, effektivisera kostnadshantering, underlätta realtidsdatautbyte mellan olika system och generera insiktsfulla rapporter." konstaterar Kristupas.

Dessutom använder Baltic Assists automationsteam AI-verktyg (RPA) för att automatisera manuella uppgifter, och därigenom minimera fel och leverera strategiska finansiella insikter.

 

Anpassning till förändring

När AI fortsätter att omforma traditionella finans- och redovisningsroller måste yrkesverksamma inom området anpassa sig genom att uppgradera dataanalys och ta till sig nya verktyg på marknaden. Denna anpassning är avgörande för att förbli konkurrenskraftig och ligga steget före industritrender.

I själva verket, enligt forskning utförd av McKinsey Global Institute, minst 14 % av de anställda globalt kan behöva byta karriär på grund av framsteg inom digitalisering, robotik och AI.

För att förbli konkurrenskraftig är det viktigt för ekonomi- och redovisningsproffs att kontinuerligt förbättra sin kompetens. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad om de senaste framstegen inom AI-teknik och förstå hur de kan utnyttjas för att optimera processer och driva affärsresultat.

Dessutom, Kristupas lyfte fram betydelsen av att ha en dedikerad automationsavdelning inom organisationer. En sådan avdelning kan spela en avgörande roll för att identifiera automationsmöjligheter, utvärdera AI-verktyg och utveckla interna lösningar skräddarsydda för ekonomifunktionens specifika behov. Genom att investera i automationsexpertis kan organisationer effektivt navigera i komplexiteten med AI-integration och maximera dess potentiella fördelar.

"Även om AI erbjuder många möjligheter till effektivitetsförbättringar, är det viktigt att förbli flexibel och ta hänsyn till varje avdelnings specifika behov", betonade Kristupas. "Vissa utmaningar kan uppstå, särskilt inom lagerhantering, och det är avgörande att kontinuerligt utvärdera effektiviteten hos AI-verktyg."

Resan mot AI-anpassning inom ekonomi och redovisning kräver ett proaktivt tillvägagångssätt som kännetecknas av kontinuerligt lärande, strategiska investeringar i automationskapacitet och agil anpassning till nya utmaningar.


Balansera mänsklig analys med AI-utgångar

Trots effektivitetsvinsterna från AI-genererade utdata och rapporteringsverktyg är det viktigt att upprätthålla ett balanserat tillvägagångssätt som inkluderar både AI-drivna insikter och mänsklig analys. 

Medan AI-teknik utmärker sig när det gäller att bearbeta enorma mängder data och generera handlingsbara insikter, förblir mänskligt omdöme och tolkning ovärderliga för att kontextualisera informationen och fatta strategiska beslut.

Eftersom organisationer använder AI-verktyg för affärsmetrisk analys är det viktigt att inse att dessa utdata bara är en pusselbit. Medan AI-algoritmer kan avslöja mönster och trender som är dolda i data, har mänskliga analytiker de kritiska tänkande färdigheter som krävs för att tolka dessa resultat i sammanhanget av bredare affärsmål och marknadsdynamik.

"Medan AI-genererade utdata kan effektivisera affärsmetrik analys, kan ibland en väl förberedd Excel-mall vara mer praktisk", anmärkte de. "Rapporter görs i slutändan för att utvärdera situationen och fatta beslut, och om ett verktyg komplicerar processen kanske det inte är värt att överväga."

Rapporter görs i slutändan för att utvärdera situationen och fatta beslut, och om ett verktyg komplicerar processen kanske det inte är värt att överväga. Därför när man arbetar med våra kunder på Baltic Assist, strävar vi efter att hitta en balans mellan att utnyttja AI-tekniker för effektivitetsvinster och att bevara den mänskliga kontakten i analysen. 

Genom att kombinera styrkorna med AI-driven automatisering med mänsklig expertis kan vi utnyttja den fulla potentialen av datadrivet beslutsfattande och driva hållbar tillväxt.

AI inom finansbranschen

Ser framåt

När vi blickar framåt, omformar integreringen av AI i redovisning och ekonomi hur proffs arbetar, och erbjuder oöverträffade möjligheter för effektivitet, noggrannhet och strategiska insikter. 

När tekniken fortsätter att utvecklas kommer det att vara viktigt att bibehålla ett inlärningstänk och att hålla sig à jour med nya trender för att förbli konkurrenskraftig inom finans- och redovisningsbranschen.